bloc_iconADMINISTRAREA
BLOCURILOR SI
ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

Din experienţa noastră am constatat că Asociaţiile de Proprietari
doresc un pachet de servicii suplu, fară costuri inutile şi acoperitor
în acelaşi timp atât pentru proprietari cât şi pentru conducerea
Asociaţiei.


Mizăm pe sprijinul şi comunicarea cu membrii Comitetului Executiv,
Preşedintele şi proprietarii care doresc să se implice în această
activitate, pentru o bună administrare a imobilului.


Mulţi dintre administratorii de blocuri din România nu au pregătirea
necesară pentru a desfăşura această activitate, iar legislaţia din
România este de multe ori neclară sau incompletă, fapt care este
valabil şi în cazul legislaţiei asociaţiilor de proprietari.
Acestea sunt principalele motive pentru care multe dintre asociaţiile
de proprietari au probleme mari în alcătuirea situaţiilor contabile,
uneori chiar contravenind legii, iar amenzile în aceste situaţii se pot
ridica la sume considerabile care vor fi plătite tot de către
asociaţie.


Experienţa noastră în domeniul administrării de imobile ne oferă
avantajul necesar pentru a rezolva eventualele probleme existente la
momentul preluării şi a aduce situaţia contabilă a blocului
dumneavoastră la un nivel ridicat de corectitudine, siguranţă şi
transparenţă.

CONcontabilitate_iconTABILITATE

Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condiţiile legii, aplicaţia utilizată în acest sens fiind Bloc Manager NET;


Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;


Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;


Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ şi pasiv şi depunerea acestora semestrial la Primărie conform legii nr.230/2007;


Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;
Editarea ştatelor de plată pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;


Plata impozitului şi contirbuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
Depunerea online, cu semnătură electronică, a declaraţiilor fiscale pentru angajaţii asociaţiei de proprietary;
Plata tuturor facturilor emise de furnizori;
Prezentarea, la solicitarea Comitetului Executiv a rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;
Întocmirea şi prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent..

casierie_iconCASIERIE

Încasarea, cu frecvenţa şi în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite asociaţiei de proprietari.

contract_iconDEFINITIE

✓Inspectarea periodică a proprietăţii comune, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilorcare determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei deproprietari (avarii la instalaţia de apă etc);

✓Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor,în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creştereanejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari sau ale
proprietarilor (scurgeri de apă, etc.)

✓Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri şi serviciiîn vederea selectării ofertei care satisface cerinţele de preţ,durată d e execuţie şi calitate. Obţinerea aprobării Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari

✓Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curenteproprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;

✓Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia deproprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii şi supravegherea
lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;

✓Verificarea anuala a indexului contoarelor de apartament, calculu consumurilor şi a costurilor aferente;
✓Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică termică, apă, etc, în funcţie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice drepartizare a consumurilor;

✓Controlu îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului
angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi
evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului
executiv în cazul încălcării acestora

✓Efectuarea
de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune
(înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau
ferestre, etc). Pentru acestea, asociaţia de proprietari va suporta
doar costul materialelor folosite;

✓De asemenea, vă putem pune la dispoziţie, direct sau prin parteneri o
gamă largă de servicii de care este nevoie în cadrul oricăror Asociaţii
de Proprietari sau locuinţe individuale..

audit_iconAUDIT

Societatea noastră prestează servicii de cenzorat pentru asociaţii de proprietari, venind în sprijinul proprietarilor prin consultanţă și colaborare cu organele de conducere ale asociației și Administrator, pentru bunul mers al activitaţilor în asociaţia dumneavoastra.
Verificarea lunară pentru fiecare dosar întocmit de administrator

Raportul De Cenzorat prezentat comitelului executiv asigură un plus de transparență atât în comunicarea internă, reprezentând un instrument util în depistarea și reglarea din timp a eventualelor erori de calcul, înregistrare, evidenţă sau repartizare. Suntem la curent cu noutăţile legislative pe probleme specifice, venind în sprijinul Asociaţiei cu soluţii menite a vă ghida spre luarea unor hotărâri benefice acesteia și implicit benefice proprietarilor, pe baza rapoartelor lunar emise..

curatenie_iconCURATENIE

Curăţenia la bloc a fost dintotdeauna o problemă pentru membrii Asociaţiei şi pentru membrii Comitetului Executiv, iar dintre aceştia Preşedintele Asociaţiei ca persoană care reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii dar şi cu autorităţile statului, are cele mai multe batăi de cap.

Noi avem parteneri ce furnizează servicii de curăţenie aferente spaţiilor comune, interioare şi exterioare (hol intrare, garaje, casa scărilor, spaţii tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil).

Administratorul va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea şi inspecţia necesară pentru realizarea acestor servicii:

Program 5 zile pe saptămână
Măturat şi spălat intrarea în imobil, ascensor, aleea de acces în imobil – zilnic
Spălarea uşilor ascensorului – 1 dată pe săptămână
Măturat aleea din jurul imobilului – 1 dată pe săptămână
Spălat geamuri intrare în imobil – 1 dată pe săptămână
Şters balustrade – 2 ori pe săptămână
Măturat şi spălat scări -2 ori/săptămână.
Spălat europubele – 2 ori pe lună
Pregătire europubele pentru golire corelat cu programul de ridicarea deşeurilor
Curăţenie în grădina (hârtii, sticle, resturi…etc.) – ori de câte ori este nevoie
Desfundat tubulatură gunoi – ori de câte ori nevoie
Curăţirea spaţiului aferent fiecărei ghene de pe etaj – ori de câte ori este nevoie
Şters praful şi îndepărtat pânzele de paianjen din interiorul imobilului -ori de câte ori este nevoie
Deszăpezirea aleei de acces în imobil
Curăţenie generală – de 2 ori pe an,de Paşte şi Crăciun

Contract și condiții de administrare blocuri

Deoarece vrem să venim în întâmpinarea dvs, vă stăm la dispoziție cu orice sfat vă putem fi de ajutor și vă garantăm flexibilitatea noastră în încheierea contractului de administrare, astfel încât condițiile acestuia să se muleze perfect dorințelor dvs! Pentru a se putea încheia un contract de administrare blocuri între societatea noastră și asociația dvs de proprietari, este necesar ca blocul dvs să fie situat in București sau zonele apropiate și ca adunarea generală a asociației dvs să aprobe hotărârea de încheiere a contractului..

Documente utile pentru administrare blocuri

Fie că doriți să faceți o cerere către asociația dvs de proprietari sau aveți nevoie de un model al procesului verbal al adunării generale, fie doriți să consultați anumite norme metodologice sau să vă puneți la punct cu legislația în vigoare, toate aceste documente utile le găsiți în pagina special creată pentru acestea

DOCUMENTE